Warunki handlowe

Wstęp Warunki handlowe

Regulamin

REGULAMIN

Spis treści:

 1. Informacje o przedsiębiorcy
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki zamówienia
 4. Czas i koszty transportu
 5. Reklamacja
 6. Wymiana
 7. Zwrot
 8. Ochrona danych osobowych
 9. Postanowienia końcowe

 

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep internetowy działający pod adresem www.xbizuteria.pl prowadzony jest przez:

ZF-trade s.r.o.

Fatranská Cesta  2187/68

038 58 Sučany

ICO: 51134276

DiC: 2120600757

 

Adres do zwrotów:

Intelligere – Martyna Jurek

ul. Targoszyn 87

59-407 Targoszyn, gmina Mściwojów

 

 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.xbizuteria.pl prowadzi sprzedaż detaliczną z branży moda (odzież, biżuteria, akcesoria i dodatki) za pośrednictwem sieci Internet.

2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Prezentowane w Sklepie fotografie nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a kolory mogą odbiegać od rzeczywistych z powodu różnicy w kalibracji monitorów czy profilów barwnych w danym komputerze.

3. Warunkiem dokonania Rejestracji i/lub Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu. Klient musi przestrzegać Regulaminu.

4. Klient może dobrowolnie dokonać Rejestracji, tj. założyć konto w Sklepie pod adresem: www.xbizuteria.pl. Klient może dokonać Zamówienia bez Rejestracji.

5. Informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji lub wymagane przy zakupach bez Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Usługodawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.

6. Klient może składać Zamówienia nieustannie, ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 12.00.

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

8. Ceny produktów widoczne na stronach www.xbizuteria.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które naliczane są oddzielnie w Koszyku zakupów.

9. Sprzedający dostarcza dowód zakupu w postaci paragonu, który stanowi potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

 

III. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia w sklepie internetowym www.xbizuteria.pl można składać, wypełniając formularze zamówienia dostępne na stronach sklepu.

2. W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

3. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.

4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie internetowej sklepu www.xbizuteria.pl.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania Promocji na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

6. Promocje, zniżki, kody promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień w przypadku:

 • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia),
 • nieodebrania przesyłki.

 

METODY PŁATNOŚCI:

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1. Płatność gotówką (przy odbiorze produktu)

 

IV. CZAS I KOSZTY TRANSPORTU

Koszt wysyłki towaru za pobraniem wynosi 16 zł. Termin doręczenia przesyłki składa się z czasu kompletowania towaru oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera lub listonosza. Zazwyczaj czas ten wynosi do jednego tygodnia od dnia złożenia zamówienia. Przesyłki są doręczane za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.

 

V. REKLAMACJA

1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. kodeksu cywilnego.

2. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.

3. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony (pudełko powinno być zapakowane w papier a dopiero następnie sklejone taśmą).

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji.

5. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.

6. Zwrot pieniędzy nie przysługuje Klientowi jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony, niekompletny, nosił ślady używania lub jeśli Klient nie dołączy paragonu/faktury, metek i oryginalnego opakowania.

7. Reklamację proszę wysyłać na adres:

Intelligere – Martyna Jurek

ul. Targoszyn 87

59-407 Targoszyn, gmina Mściwojów

Przyjmujemy tylko i wyłącznie wysyłki pocztą polską i kurierem.

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 

 

VI. WYMIANA

1. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy (patrz: warunki zwrotu towaru) i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

2. Zwrot pieniędzy nie przysługuje Klientowi jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony, niekompletny, nosił ślady używania lub jeśli Klient nie dołączy paragonu/faktury, metek i oryginalnego opakowania.

 

VII. ZWROT

1. Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie www.xbizuteria.pl produktów, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od ich dostarczenia według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

2. Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

3. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony (pudełko powinno być zapakowane w papier a dopiero następnie sklejone taśmą).

4. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi (konsumentowi) wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące towaru, od którego zakupu Klient odstąpił. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Zwrot pieniędzy nie przysługuje Klientowi jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony, niekompletny, nosił ślady używania lub jeśli Klient nie dołączy paragonu/faktury, metek i oryginalnego opakowania.

6. Nie można zwrócić towaru wysłanego nieopłatnie, dołączonego gratis czyli za darmo do złożonego zamówienia.

Zwroty proszę wysyłać na adres:

Intelligere – Martyna Jurek

ul. Targoszyn 87

59-407 Targoszyn, gmina Mściwojów

Przyjmujemy tylko i wyłącznie wysyłki pocztą polską i kurierem.

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest ZF-trade s.r.o. – art. 24 ust. 1 pkt 1 Ust. O ochronie danych osobowych.

2. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka/checkboxu.

3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia oddzielnej zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.xbizuteria.pl

4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

5. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

6. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)

7. Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

8. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

 

 

Copyright 2017 - 2023 © ibizuteria.pl